Make your own free website on Tripod.com

KULIAH 10
ERA PROGRESIF DAN REFORMASI NASIONAL

Era Reformasi
o Bermula akhir 1880an sehingga awal 1900. Rakyat AS hendakan agar ada perobahan dlm sistem sosial. politik and ekonomi negara.
ingin mengurangkan kemiskinan, memperbaiki keadaan hidup golongan miskin serta memantau kegiatan pemiagaan besar.
- Bermula pada tahap tempatan (bandar) dahulu sebelum usaha ini berjaya membawa perubahan kepada pentadbiran negara.
- Berusaha utk menghapuskan kegiatan rasuah dalam kerajaan serta menjadikan kerajaan lebih responsive kepada rakyat.
o Usaha pertama adalah utk mengerakkan golongan buruh dan petani.
- Bagi golongan buruh - 1886 American Federation of Labor dipimpin oleh Samuel Gompers. Berhasrat utk berunding dengan majikan bagi menaikkan gaji pekerja serta memperbaiki keadaan kena.
- Golongan petani pula telah mewujudkan National Grange pada tahun 1867 dan Farmers' Alliances pada tahun 1870an. Kumpulan2 ini telah mendesak agar bayaran bagi penghantaran melalui keretapi dikurangkan.
o Wujudnya pekerja2 sosial/social workers.
- menjaga kepentingan golongan miskin dibandar.
- Ingin menghapuskan kemiskinan di kawasan bandar.
o Wanita diberikan hak utk mengundi.
- 1869 Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton telah menubuhkan National Woman Suffrage Association.
- Wilayah Wyoming merupakan kawasan pertama memberi hak pengundian kpd wanita. Ini diikuti oleh wilayah2 yg lain ttp hak ini terhad kepada pilihanraya tempatan sahaja.

Era Progresif
o Kumpulan reformasi menjadi lebih kuat selepas 1890. Golongan alim, pekerja social serta pegawai2 telah membuat kajian mengenai keadaan golongan miskin.
o sokongan rakyat mula meningkat, dimana kumpulan2 reformasi ini mula mempunyai pengaruh politik.
1891 para petani -+- beberapa orang buruh telah menubuhkan People's/Populist Party. Meminta agar kerajaan mula memberi perhatian kepada golongan pekerja di AS. Mereka mula mempengaruhi pegawai2 kerajaan.

Berjaya meluluskan beberapa akta utk memelihara kepentingan buruh + petani. Selain memperbaiki persekitaran tempat tinggal pekerja, juga memberi peluang pendidikan kepada mereka.

Theodore Roosevelt merupakan Presiden pertama yg telah turun bersama golongan pekerja dim memulakan demonstrasi utk meminta gaji yang lebih tinggi.

Presiden2 lain yg juga telah menggalakkan perjuangan kumpulan reformasi ini adalah William Howard Taft + Woodrow Wilson.


KULIAH 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14