Make your own free website on Tripod.com

 

FOKUS FINAL EXAM SEMESTER II SESI 2002/2003

AJ2143 TATACARA PENYELIDIKAN DAN PENULISAN SEJARAH

 

- Kelayakan seseorang menjadi seorang penyelidik sejarah.

- Mengendali idea dalam penulisan sejarah

- konsep teknik mengkritik diri.

- 'makna yang tersurat' dan 'makna yang tersirat' dalam penyelidikan sejarah.

- gaya pendedahan dalam penulisan sejarah.