Make your own free website on Tripod.com

AJ3143 SEJARAH AMERIKA SYARIKAT: SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA

PERINGATAN: KELAS TUTORIAL BERMULA PADA MINGGU KE-4 (18 NOVEMBER 2002)

KUMPULAN TUTORIAL HARI ISNIN
JAM 09.00 - 10.00 pagi / BILIK BT 1.2

PELAJAR
ESEI
ULASAN ESEI
ULASAN BUKU
HT00-1748 MOHTADIN MOKHTAR
2
8
1
HT00-1750 NOORHISAM OTHMAN
8
7
2
HT00-1753 JUNING JIUN
3
6
3
HT00-1755 RUSALI ANDIAR
7
5
4
HT00-1758 JAINIS SUGUMBOY
6
4
5
HT00-1762 KALIXTUS PURTUNATA L. KOPONG
1
3
6
HT00-1781 ROSMARIA BT LORIN
4
2
7
HT00-1785 RENA GINSUAB
5
1
8

KUMPULAN TUTORIAL HARI ISNIN
JAM 10.00 - 11.00 pagi / BILIK BT 1.2

PELAJAR
ESEI
ULASAN ESEI
ULASAN BUKU
HT00-1749 JARIDI WASIMIN
2
4
9
HT00-1759 JAFRI BIN PAREH
3
1
10
HT00-1770 WONG MUI LING
6
3
11
HT00-1772 LING LIN
8
2
12
HT00-1774 LIEW FUI BYN
7
5
13
HT00-1775 CHIN SU YEE
5
6
14
HT00-1776 FUNG SHIAU HUNG
1
8
1
HT00-1791 ASNAH LAITU
4
7
2

KUMPULAN TUTORIAL HARI ISNIN
JAM 02.00 - 03.00 petang / BILIK BT 1.7

PELAJAR
ESEI
ULASAN ESEI
ULASAN BUKU
HT00-1704 JUPILIN RANGIN
3
4
3
HT00-1709 MANSUR HJ TANRA
7
8
4
HT00-1720 LOH MEN YEE
6
3
5
HT00-1721 SUSANA YUMPOP
1
7
6
HT00-1723 HASNA ABD HAKIM
5
2
7
HT00-1731 HALIZAH JUNLI
2
6
8
HT00-1742 ROSINAH SHARAN
4
1
9
HT00-1743 NORLIAH AHMAD
8
5
10

KUMPULAN TUTORIAL HARI SELASA
JAM 02.00 - 03.00 petang / BILIK BT 1.7

PELAJAR
ESEI
ULASAN ESEI
ULASAN BUKU
HA00-1189 WINARSIH TRIMO
2
5
11
HA00-1191 SALIHA MOHD SALLEH
5
7
12
HA00-1197 NORAINI MAT
6
3
13
HA00-1250 NORHAIYUNE ABU BAKAR
1
6
14
HA00-1254 NORZITA MOHAMED
4
2
1
HA00-3813 JUNAIDAH ABD PATAH
3
8
2
HA00-3818 MELDA SALBAT
7
1
3
HA00-3853 WILNA BT AMIR HUSSIN
8
4
4

KUMPULAN TUTORIAL HARI SELASA
JAM 03.00 - 04.00 petang / BILIK BS 1.5

PELAJAR
ESEI
ULASAN ESEI
ULASAN BUKU
HA00-1007 HARADIN BIN MOHD BASRI
3
5
5
HA00-1172 SITI HARIANI GASIN
8
7
6
HA00-1173 SAMZY RATININ
1
3
7
HA00-1174 ROGER YAPIN
2
6
8
HA00-1195 SAMSIAH JAMMAN
7
2
9
HA00-1188 ROSTIAH RISAL
6
8
10
HA00-3846 SITI AMINAH JAMARI
4
1
11
HT00-1698 MASTAR B SOHOD
5
4
12

ULASAN BUKU

SUMBER: C. VANN WOODWARD (ED.) 1968. A COMPARATIVE APPROACH TO AMERICAN HISTORY. NEW HAVEN: VOICE OF AMERICA FORUM LECTURES.

1. CHAPTER 23

SUMBER: JOHN A. KROUT. 1960. UNITED STATES SINCE 1865. NEW YORK: BARNSE & NOBLES, INC.

2. CHAPTER XV

SUMBER: GEORGE BROWN TINDALL & DAVID E. SHI. 1992. AMERICA: A NARATIVE HISTORY. THIRD EDITION. VOLUME II. NEW YORK: W.W.NORTON &COMPANY, INC.

3. CHAPTER 31
4. CHAPTER 32
5. CHAPTER 33
6. CHAPTER 34
7. CHAPTER 35
8. CHAPTER 36
9. CHAPTER 37

SUMBER: JOHN A. GARRATY & MARK C. CARNES. 1999. THE AMERICAN NATION: A HISTORY OF THE UNITED STATES. TENTH EDITION. NEW YORK: LONGMAN.

10. CHAPTER 29
11. CHAPTER 30
12. CHAPTER 31
13. CHAPTER 32
14. CHAPTER 33


GARIS PANDUAN ULASAN
1. PERKENALKAN SUMBER DAN PENULISANNYA.
2. RUMUSAN ISI KANDUNGAN BAB
3. TAHAP KESEMPURNAAN ISI - Perkaiatan isi [antara tajuk-tajuk kecil atau dengan tajuk besar (bab)].
4. TEKNIK PENYAMPAIAN ISI - bahasa, ayat, perenggan, notakaki, dll.
5. RUMUSAN DAN CADANGAN
6. RUJUKAN - bahan bacaan yang digunakan untuk menilai-kritik sumber ulasan anda. Penggunaan bahan bacaan tersebut harus ditunjukkan dengan teknik notakaki/catatanbawah.

PERINGATAN: SILA DAPATKAN SUMBER DARIPADA PENSYARAH UNTUK DIFOTO KOPI.

BACK