Make your own free website on Tripod.com

AJ 2143 TATACARA PENYELIDIKAN DAN PENULISAN SEJARAH

PERINGATAN: KELAS TUTORIAL BERMULA PADA MINGGU KE-4 (18 NOVEMBER 2002)

KUMPULAN TUTORIAL HARI ISNIN
JAM 11.00 - 12.00 tenghari / BILIK BT 1.2

PELAJAR
ESEI
ULASAN ESEI
ULASAN BUKU
HA01-2053 KANA ANAK SURANG
6
3
1
HA01-2194 MOHD SAUPI SAMINGAN
4
1
2
HA01-2780 AZMI BIN UNTAR
2
6
3
HA01-2784 EVELYN DIAN
1
7
4
HA01-2814 MOHD NAZMAN MAHMOOD
5
4
5
HA01-2838 SABRI BIN ANGKANG
3
5
6
HA01-2022 AIDLEY MATAHIR
7
2
7

KUMPULAN TUTORIAL HARI KHAMIS
JAM 2.00 - 3.00 petang / BILIK BT 1.4

PELAJAR
ESEI
ULASAN ESEI
ULASAN BUKU
HA01-1546 JULAIHA PILEH
1
7
8
HA01-1550 MIKLON BIN SALAPIN
2
6
9
HA01-1555 NORPAH SYUKUR ABDULLAH
5
4
10
HA01-1559 KERISVINA ONGKOLI
7
2
11
HA01-1566 NORERIYANIE SIMON
6
3
12
HA01-1906 MAADIL BIN SAPIE
2
6
13
HA01-1911 HATTINI EDIN
3
5
14
HA01-2276 RUZIAH IBRAHIM
4
1
15

KUMPULAN TUTORIAL HARI ISNIN
JAM 11.00 - 12.00 tenghari / BILIK BT 1.2

PELAJAR
ESEI
ULASAN ESEI
ULASAN BUKU
HA01-1010 TUNG LAI KHENG
3
5
16
HA01-1356 SIA PAU SIANG
4
1
1
HA01-1387 CHONG YIT SHYANG
7
2
2
HA01-1565 AMELIA BENNEDETTE RICHARD
1
7
3
HA01-1889 HO MEI HSIA
5
4
4
HA01-1892 LEE CHIA LING
2
6
5
HA01-2542 HEMA MALINI A/P GUNASAKRAN
6
3
6

ULASAN BUKU

SUMBER: JACQUES BARZUN & HENRY F. GRAF.1970. THE MODERN RESEARCHER: THE CLASSIC MANUAL ON ALL ASPECTS OF RESEARCH AND WRITING. REVISED EDITION. NEW YORK: HARCOURT, BRACE & WORLD, INC.

1. CHAPTER 1
2. CHAPTER 2
3. CHAPTER 3
4. CHAPTER 4
5. CHAPTER 5
6. CHAPTER 6
7. CHAPTER 7
8. CHAPTER 8
9. CHAPTER 9
10. CHAPTER 10
11. CHAPTER 11
12. CHAPTER 12
13. CHAPTER 13
14. CHAPTER 14
15. CHAPTER 15
16. CHAPTER 16

GARIS PANDUAN ULASAN
1. PERKENALKAN SUMBER DAN PENULISANNYA.
2. RUMUSAN ISI KANDUNGAN BAB
3. TAHAP KESEMPURNAAN ISI - Perkaiatan isi [antara tajuk-tajuk kecil atau dengan tajuk besar (bab)].
4. TEKNIK PENYAMPAIAN ISI - bahasa, ayat, perenggan, notakaki, dll.
5. RUMUSAN DAN CADANGAN
6. RUJUKAN - bahan bacaan yang digunakan untuk menilai-kritik sumber ulasan anda. Penggunaan bahan bacaan tersebut harus ditunjukkan dengan teknik notakaki/catatanbawah.

PERINGATAN: SILA DAPATKAN SUMBER DARIPADA PENSYARAH UNTUK DIFOTO KOPI.

BACK