Make your own free website on Tripod.com
KULIAH PERTAMA

1. Takrifan Pensejarahan Melayu. [ 1 | 2 ]

2. Perkembangan Pensejarahan Melayu.[ 1 | 2 | 3 ]

3. Pandangan Sarjana Terhadap Pensejarahan Melayu. [ 1 | 2 ]

4. Penilaian Sejarah - Sejarah Melayu. [ 1 | 2 ]

KULIAH KEDUA

1. Penilaian Sejarah - Hikayat Merong Mahawangsa. [ 1 ]

2. Sejarah Jurai Keturunan - Misa Melayu, Tuhfatun Nafis & Salasilah Melayu dan Bugis. [ 1 ]

3. Sejarah Negeri dan Riwayat Tokoh - Syair Raja Haji & Hikayat Hang Tuah. [ 1 ]

4. Sejarah Agama - Hikayat Nur Muhammad & Hikayat Nabi Bercukur. [ 1 | 2 ]


KULIAH KETIGA

1. Sejarah Sosiopolitik dan Ekonomi - Misa Melayu & Hikayat Patani. [ 1 | 2 ]

2. Sejarah Peperangan - Syair Perang Mengkasar & Syair Perang Siak. [ 1 ]

3. Sejarah Kebudayaan - Sejarah Melayu & Syair Rakis. [ 1 | 2 ]

4. Kedudukan Pensejarahan Melayu Sebagai Sumber Sejarah. [ 1 | 2 ]