Make your own free website on Tripod.com

 

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS
S
EMESTER 2 SESI 2002/2003
AJ1132: PENSEJARAHAN MELAYU

SKOP PEPERIKSAAN

1. TEKS TUHFATUN NAFIS - PENSEJARAHAN JURAI KETURUNAN.

2. TEKS MISA MELAYU - PENSEJARAHAN NEGERI

3. TEKS HIKAYAT HANG TUAH - CIRI KREATIF & KESUSASTERAAN

4. PENSEJARAHAN AGAMA - CIRI DAN TUJUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL

 

UNTUK MENDAPAT MARKAH YANG TINGGI ADALAH BERGANTUNG KEPADA TAHAP PENYELIDIKAN ANDA, YAKNI DENGAN MEMBERI JAWAPAN YANG BERSIFAT KRITIKAL, IAITU MENGGUNAKAN DAYA PEMAHAMAN ANDA DARI SUDUT PANDANGAN/TAFSIRAN SEJARAH (KAEDAH), BUKANNYA MENGGUNAKAN DAYA INGATAN SEKADAR MELONTARKAN FAKTA/DATA.