Make your own free website on Tripod.com

TAKRIF SEJARAH

 

(i)                masa lalu (oleh itu luas dan sewenang-wenang)

 

(ii)              pengetahuan terhadap masa lalu (tidak sewenang-sewenang, i.e. ada pengertian).

 

Erich Kahler, The meaning of history, Chapman & Hall, London (1965) menyebut,

“kejadian yang berlaku pada individu di masa yang lalu itu lebih merupakan kerjaya dari           sejarah” (tetapi Erich tak beri sebab/bahas).

 

Seterusnya Erich, “sejarah hanya bermula dengan timbulnya institusi-institusi, organisasi-organisasi, hukum-hukum dan lain-lainnya itu” (Pernyataan ini ada logik tetapi tidak boleh diterima seluruhnya betul)

 

Toynbee, (dari faham agama semawi) - sejarah bergerak dari hidup manusia yang beredar dari mula hingga akhir dalam peringkat-peringkat zaman sebelum, semasa dan akan datang.

         

Peredaran peringkat ini berlaku dengan sifat siuman dan kesedaran serta rasional yang sederhana - memandang ke hadapan dengan penuh harapan cemerlang (kegelapan?).

         

 

J.B. Bury, Sejarah adalah sains, tak lebih tak kurang.

 

Kahler, Carr, Collingwood, “sejarah sebagai sains tidaklah dapat diterima akal” hanya sekadar sains sosial.

 

Karl Marx - guna sejarah untuk memaparkan teori sosiologinya.