Make your own free website on Tripod.com

SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER. JAWAP SATU SOALAN SAHAJA. JUMLAH HALAMAN ADALAH BEBAS.

Ditaip Double Spacing dan

serahkan pada sesi kuliah 3 Ogos 2002.

NOTA-NOTA KULIAH DAN BACAAN TAMBAHAN

ALIRAN-ALIRAN DALAM SEJARAH

BUKTI-BUKTI KEPENTINGAN SEJARAH

DECONSTRUCTING HISTORY

EPISTEMOLOGI, LOGIK DAN METAFISIK

FUNGSI TEORI DALAM SEJARAH

GENERALISASI SEJARAH

IDEA SEJARAH

SUMBER SEJARAH: JENIS DAN PENGUNAANNYA

ENAM KATEGORI ALIRAN GENERALISASI

KEGUNAAN SEJARAH

KONSEP IIMU, DISIPLIN DAN INTER-DISIPLIN SEJARAH

KONSEP RELATIVITI DALAM PENSEJARAHAN

LEARNING FROM HISTORY

PERSOALAN OBJEKTIVITI DAN SUBJEKTIVITI DALAM ILMU SEJARAH

PENULISAN KEBENARAN SEJARAH

SEJARAH BERULANG

SEJARAH DAN ILMU-ILMU SOSIAL

PERDEBATAN POSITIVIS DAN RELATIVIS

PERSOALAN SENTRIK: MALAYSIA DAN EROPAH

TAKRIFAN SEJARAH

TEORI DAN KAEDAH SEJARAH

FUNGSI TEORI DALAM SEJARAH

THE ROLE OF THE HISTORIAN ACCORDING TO HEIDEGGER

TOP SEVEN REASONS TO STUDY HISTORY IN UNIVERSITY

WHAT IS HISTORY?

PENTAFSIRAN SEJARAH: KONSEP

PERSOALAN PENTAFSIRAN SEJARAH

PENGADILAN MORAL DALAM SEJARAH: KES NAZI

ETIKA PENYELIDIKAN SEJARAH

GAYA DAN TEKNIK PENULISAN SEJARAH