Make your own free website on Tripod.com

 

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

1 SESI 2002/2003

 

PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS, KOTA KINABALU

 

JULAI/OGOS                                       TEMPOH :    27 JULAI    3 OGOS 2002 (TAKE HOME EXAM)

 

KOD KURSUS         :           AJ 1113

 

TAJUK KURSUS      :           PRINSIP KAEDAH DAN FALSAFAH SEJARAH

 

ARAHAN                   :           JAWAB SATU SOALAN SAHAJA

 

  KEPUTUSAN

 


Soalan 1:    Salah satu pengertian sejarah yang umum ialah ‘sejarah itu adalah masa lalu’.  Kenapakah pengertian sejarah dikatakan terlalu luas sehingga tiada batasannya.

 

Soalan 2:   Tanpa sumber, sejarawan tidak berupaya menghasilkan pensejarahannya. Bincangkan kepentingan sumber kepada sejarawan.

 

 


Kertas ini mengandungi 1 muka surat bercetak, tidak termasuk muka surat ini.