Make your own free website on Tripod.com

ETIKA PENYELIDIKAN SEJARAH

 

R.G.Collingwood – sejarah sebagai satu bentuk penyelidikan atau penyiasatan yang tergolong dalam sains. Segala bentuk pemikiran boleh menimbulkan kesangsian dan persoalan-persoalan, dan ia dapat dipersoalkan. (R.G.Collingwood. 1086. The Meaning of History. London: Oxford University Press. Hlm. 18)

 

Ciri-ciri penyelidik

a.                   Kesedaran sejarah

-         sikap terhadap perubahan masyarakat manusia

 

b.                  Mempunyai sikap berhati-hati dan berusaha mencari serta mewujudkan kebenaran sejarah.

-         bersandarkan fakta dan sumber sejarah yang diakui sahih

 

c.                   Mempunyai latihan, pengalaman dan ilmu pengetahuan

-         mematuhi prinsip kaedah dan falsafah disiplin sejarah (penyelidikan)

-         suatu pengiktirafan kepada penyelidik (terlatih dari segi kaedah penyelidikan)

 

d.                  Kesarjanaan

-         sikap ingin tahu (curiosity)

e.                   Sikap gigih, teliti, rajin dan bersungguh-sungguh

-         contoh, Herodutus melakukan pengembaraan semata-mata mahu menyelidik tamadun Yunani (karya ‘Perang Parsi’)

 

f.                    Imaginasi yang baik

-         mental yang waras

 

g.                   Minat dan motif penyelidikan

-        tanpa minat, kemungkinan usaha tidak kesampaian (kejayaan)

-        tanpa motif, kemungkinan usaha tidak bermakna (pengajaran)

 

Langkah-langkah penyelidikan

 

a.       Pemilihan bidang dan tajuk

 

b.       Mengenalpasti dan mengumpulkan sumber

 

c.       Pemikiran dan Pentafsiran

 

d.       Penulisan