Make your own free website on Tripod.com

BUKTI-BUKTI KEPENTINGAN SEJARAH.

 

1.     Berkait rapat dengan kehidupan manusia. Gungwu "kepentingan sejarah yang pertama dan barangkali yang lazim sekali ialah apabila sesuatu kumpulan, keluarga, suku atau puak itu, membuat suatu ingatan masa lalu yang boleh membantu mengekalkan keperibadian dan mengukuhkan keupayaannya untuk terus wujud" [The Use of History, Papers in International Studies, SEA Series, Center for International Studies, Ohio Univ., Athens, Ohio, 1968, hlm. 1-2].

 

2.     Prihatin terhadap sejarah.

 

3.     Penulisan sejarah banyak dilakukan.

 

4.     Pengalaman diri - kenangan, teladan, ada nilai kehidupan.

 

5.     Rujukan hidup

 

Arthur Marwick, "...masyarakat manusia memang memerlukan sejarah, masyarakat kita yang canggih hari ini memerlukan banyak sejarah. Kita sentiasa memandang kepada sejarah, sentiasa membuat pengadilan-pengadilan sejarah... [The Nature of History, Macmillan Publishers Ltd., London, 1985, hlm. 14].

 

6.     Sejarah sebagai sumber abstrak dan nyata.

 

7.     Orang beragama semawi - konsep hidup, proses permulaan kepada penghabisan (dunia ke kiamat/akhirat).

 

8.     Sebagai bidang ilmu - pembentuk profesyen. [A.K. Rowse, The Use of History, Collier Books, The Macmillan Co., NY, 1965: 10-12].

 

9.     Memenuhi kehendak emosi yang mendalam - E.H. Carr "orang sekular jadikan sejarah seolah agama. [E.H. Carr, The New Society, Beacon Press, Boston, 1966:1].

 

10. Sejarah memberi pengajaran melalui contoh-contoh (falsafah).

 

11. Sejarah memberi pegangan dan ransangan [walaupun R.G. Collingwood kata sejarah hanya untuk ilmu (self-knowledge/kenal diri, jangan ada judgement sangat. Henry Ford           mengatakan sejarah omong kosong - tujuan beliau untuk elak diseleweng untuk motif buruk atau membahayakan].

12. Konsep Kitaran Sejarah (kerajaan-bangsa Yunani), kewangsaan China. Sejarah Berulang (empayar, pengaruh fahaman dll).

 

13. Sejarah - kaitan dengan negara (politik, ekonomi, sosial) - melalui sejarah revolusi.

 

Dr. John Lightfoot, Naib Canselor Universiti Cambridge, mengeluarkan pandangannya pada tahun 1643 bahawa manusia telah diciptakan pada 23 Oktorber 4004 SM pada pukul 9.00 pagi. [Glyn Daniel, The Ideo of Prehistory, Penguin Books Ltd., Middlesex, 1956, hlm. 41].

4004 SM - waktu Nabi Adam ke dunia.

 

Bahan Bacaan

Gordon Connel-Smith and Howel A. Lloyd, The Relevance of History, Heinemann Educ. Books, London, 1972: 33-36.

 

Hans Meyerhoff, ed., The Philosophy of History in Our Time, Anchor Books, NY, 1959: 1-3.

 

Sidney Pollard, The Idea of Progress: History and Society, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, 1971: 16.

 

Lucien Pye, China: An Introduction, Little Brown & Co., 1978, 1972: 53-56.

 

Hilda Hookman, A Short History of China, St. Martin Press, Inc., NY 1972:116-119, 242.

 

Heinz Lubansz, ed., Development of Modern State, The Macmillan Co., NY, 1964: 1-3 .

 

R.C. Majumdar, H.C. Rayshaudhuri & Kalikinkar Datta, An Advanced History of India, Macmillan & Co. Ltd., London, 1963: 275-617.

 

Robert L. Heilbroner, The Future as History, Grove Press, Inc., NY, 1961: 13-14.

 

Edmund Burke, "Reflection of the Revolution in France" dlm. William F. Church, ed., The Influence of the Enlightement of the French Revolution: Creative, Disasterous of Non-Existent, Health and Com., Boston, 1967: 8.

 

T.B. Bottomore and Maximilien Rubel (ed.), Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy, Pelican Books, 1965:41.

 

George H. Sabine, A History of Political Theory, Oxford & IBH Publishing Co., Calcutta, 1968: 764.

 

Benedetto Croce, History: Its Theory and Practice, (trans. Douglas Ainslie Harcour), Brace & Co., NY, 1923: 14 [sejarah terputus kerana tiada sumber rujukan].